VÕ THÀNH ĐÀNG
Võ Thành Đàng

TGĐ/Phó CTHĐQT

CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS)

KS Cơ Khí

68 tuổi

1,133.87 tỷ VND

Tài sản cá nhân

1,605.84 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Võ Thành Đàng
Năm sinh : 20/12/1954
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : N/A
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học Bách khoa Đà Nẵng - Kỹ sư Cơ khí

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/Phó CTHĐQT
CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS)
1990
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1QNS
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1QNS
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Võ Thị Cẩm Nhung
Võ Thị Cẩm Nhung
(Vợ)
QNS
******
******
Võ Thị Anh Trâm
Võ Thị Anh Trâm
(Con gái)
QNS
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ ngày 29 tháng 08 năm 2020 đến ngày 08 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Đến ngày 29 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

1/1981: Kỹ thuật viên Sở điện lực tỉnh Nghĩa Bình

7/1981: Kỹ thuật viên PX cơ điện, NM Đường Q/Ngãi

11/1983: Phó Quản đốc PX cơ điện, NM Đường Q/Ngãi

02/1988: Trưởng phòng Kỹ thuật NM Đường Quảng Ngãi

3/1990-2001: Phó giám đốc Kỹ thuật Công ty Đường Q/Ngãi

1997-2001: Thường vụ Đảng ủy, P.Chủ tịch Công đoàn C/ty

2001-12/2005: Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi, Phó bí thư Đảng ủy Công ty.

12/2005: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Bí thư

Đảng ủy Công ty.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.