VÕ PHI NHẬT QUANG
Võ Phi Nhật Quang

TVHĐQT/Phó TGĐ

CTCP Big Invest Group (UPCoM: BIG)

KS Xây dựng

29 tuổi

4.50 tỷ VND

Tài sản cá nhân

4.50 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Võ Phi Nhật Quang
Năm sinh : 10/01/1993
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Tp. Huế
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư xây dựng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT/Phó TGĐ
CTCP Big Invest Group (UPCoM: BIG)
2019
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BIG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BIG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

07/2016 - 01/2018 : Tổng Giám Đốc - CTCP BĐS Big Land

2018 - 04/2019 : Thành viên HĐQT - CTCP Thiết bị Công nghệ Nam Sơn

05/2019 - 06/2019 : Thành viên HĐQT - CTCP BĐS Big Group (tên cũ là CTCP Thiết bị Công nghệ Nam Sơn)

07/2019 - 05/2021 : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - CTCP Big Invest Group (tên cũ là CTCP BĐS Big Group)

06/2021 - Nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc - CTCP Big Invest Group

 

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.