VÕ PHI NHẬT HUY
Võ Phi Nhật Huy

CTHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán

CTCP Big Invest Group (UPCoM: BIG)

Kiến trúc sư

36 tuổi

7.92 tỷ VND

Tài sản cá nhân

7.92 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Võ Phi Nhật Huy
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Tp. Huế
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kiến trúc sư

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán
CTCP Big Invest Group (UPCoM: BIG)
2019
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BIG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BIG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 08/2010 - 06/2016 : Nhà sáng lập - Tổng Giám Đốc - CTCP Phòng đẹp
- Từ 07/2016 - 04/2019 : Chủ tịch HĐQT CTCP BĐS Big Land
- Từ 05/2019 - 06/2019 :  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - CTCP BĐS Big Group
- Từ 07/2019: Chủ tịch HĐQT - CTCP Big Invest Group (tên cũ là CTCP BĐS Big Group)

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.