TRƯƠNG THỊ THIÊN TRANG
Trương Thị Thiên Trang

TVHĐQT

CTCP Nhựa Sài Gòn (UPCoM: NSG)

N/a

49 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0.128 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trương Thị Thiên Trang
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : TP Hồ Chí Minh
Quê quán : Long An
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

năm 1997: Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Đại học Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT
CTCP Nhựa Sài Gòn (UPCoM: NSG)
2019
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NSG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NSG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Phan Thanh Hồng
Phan Thanh Hồng
(Chồng )
NSG
******
******
Phan Thị Hà Thanh
Phan Thị Hà Thanh
(Chị chồng)
NSG
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Đến ngày 29 tháng 06 năm 2019 : Thành viên BKS CTCP Nhựa Sài Gòn

1998 -2000: Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

2000 - 2007: Thủ quỹ công ty Nhân viên Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

2007 -2010: Nhân viên Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

2010 - nay: Nhân viên Ban Kế hoạch-Vật tư Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.