TRỊNH KIÊN
Trịnh Kiên

TVHĐQT

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (UPCoM: HWS)

CN Kinh tế

0.163 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.163 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trịnh Kiên
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
2TVHĐQT
CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (UPCoM: HWS)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DNP
******
***
******
2HWS
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HWS
******
******
******
2DNP
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ ngày 04 tháng 04 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Từ ngày 22 tháng 10 năm 2015 đến ngày 01 tháng 11 năm 2019 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

2008-2011: giám đốc tư vấn tài chính doanh nghiệp - Công ty chứng khoán Ngân hàng VP Bank

2013: gia nhập DNP

2015: thành viên ban kiểm soát DNP

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.