TRẦN TRUNG TUẤN
Trần Trung Tuấn

TGĐ/TVHĐQT

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID)

CN Luật

50 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trần Trung Tuấn
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Luật

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID)
2020
2Phó CTHĐQT
CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TID
******
***
******
2BAX
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TID
******
******
******
2BAX
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- 2/2013-1/2014 GĐ CTCP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa
- 2/2014-8/2015 TVHĐQT, GĐ CTCP Xăng dầu Tín Nghĩa
- 5/2018-12/2019 TVHĐQT, GĐ CTCP Xăng dầu Tín Nghĩa, CTHĐQT CTCP vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa, CTHĐQT CTCP Khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa
- 03/01/2020: Phó tổng giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã CK: TID)
- Từ 03/01/2020: Phó tổng giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã CK: TID).
- Từ 17/06/2022: Thành viên HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã CK: TID).
- Từ 24/11/2022: Tổng giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã CK: TID).
- Từ 20/03/2023: Thành viên HĐQT CTCP Thống Nhất (Mã CK: BAX).
- 03/01/2020 - 24/11/2022: Phó tổng giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã CK: TID).
- Từ 17/06/2022: Thành viên HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã CK: TID).
- Từ 24/11/2022: Tổng giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã CK: TID).
- Từ 16/03/2023: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thống Nhất (Mã CK: BAX).

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.