Hướng dẫn sử dụng
TRẦN THÙY LINH
Trần Thùy Linh
Phó CTHĐQT

CTCP Đầu tư CFM (UPCoM: CFM)

CN QTKD

37 tuổi

0.100 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.100 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trần Thùy Linh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
Phó CTHĐQT
CTCP Đầu tư CFM (UPCoM: CFM)
2017
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CFM
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CFM
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Biểu đồ mối quan hệ.
Số người:
Tổng tài sản chứng khoán:
 • Trần Thùy Linh
  Chức vụ: Phó CTHĐQT
  CTCP Đầu tư CFM - - (UPCOM: CFM)
1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
5 cấp
Lược bỏ MQH
Thông tin
PHẠM NHẬT VƯỢNG
56 tuổi
TVHĐQT
CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tài sản cá nhân
31,314.73 tỷ VND
Quá trình công tác
 • Năm 2010 -2011: Đại diện văn phòng miền Bắc tại Việt Nam - Công ty Playpoint Singapore
  Năm 2011 -2015: Làm việc tự do
  Năm 2015 -2016: Giám đốc sự kiện và truyền thông tại Công ty cổ phần Kết nối doanh nhân và Tầm nhìn thế giới
  Năm 2016-2018: CRS Chief - Công ty TNHH Panasinic Việt Nam
  Năm 2017 - nay: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cồ phần Đầu tư CFM
  Năm 2018 - nay: Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần truyền thông M.O.V.E Việt Nam
Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.