TRẦN THỊ MƯA THAO
Trần Thị Mưa Thao

TGĐ/TVHĐQT

CTCP Big Invest Group (UPCoM: BIG)

CN Kế toán

29 tuổi

0.495 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.495 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trần Thị Mưa Thao
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Gia Lai
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kế toán

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
CTCP Big Invest Group (UPCoM: BIG)
2019
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BIG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BIG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 07/2015 - 02/2016 : Nhân viên kế toán - Làm việc tự do
- Từ 04/2017 - 04/2019 : Kế toán trưởng - CTCP Sự kiện Big Sucess
- Từ 05/2019 - 06/2019 : Kế toán trưởng - CTCP Bất động sản BIG Group
- Từ 07/2019 - 05/2021 : Kế toán trưởng - CTCP Big Invest Group
- Từ 03/2021 - 05/2021 : Người được ủy quyền CBTT - CTCP Big Invest Group
- Từ 06/2021: Tổng Giám đốc - CTCP Big Invest Group

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.