TRẦN NGÔ PHÚC VŨ
Trần Ngô Phúc Vũ

CTHĐQT

Ngân hàng TMCP Nam Á (UPCoM: NAB)

CN Kinh tế

51 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Trần Ngô Phúc Vũ
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : T.P Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Quê quán : T.P Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

- Cử nhân Kinh tế
- Đại học Griggs - Thạc sỹ

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
Ngân hàng TMCP Nam Á (UPCoM: NAB)
2013
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NAB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NAB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Trần Ngô Phúc Khoa
Trần Ngô Phúc Khoa
(Em trai)
NAB
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ năm 2004 : Chủ tịch HĐQT Công ty Chè Ngọc Bảo, Thành viên HĐQT Công Ty Chè Minh Rồng
- Từ ngày 27 tháng 03 năm 2014 đến ngày 17 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á
- Từ ngày 01 tháng 04 năm 2013 đến ngày 02 tháng 04 năm 2015 : Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
- Từ năm 2004 đến ngày 27 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
- Từ năm 2002 đến năm 2004 : NV thuộc Tổ Tín dụng Lâm Đồng
- Từ năm 1999 đến năm 2001 : Giám đốc NHTM Cổ phần Đông Phương
- Từ năm 1997 đến năm 1998 : Phó Giám đốc NHTM Cổ phần Đông Phương
- Từ năm 1992 đến năm 1996 : Công tác tại Đài PTTH, Chức vụ: Nhân viên, Tổ trưởng, Trưởng Đài.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.