TÔ MINH THÚY
Tô Minh Thúy

CTHĐQT

CTCP Lilama 7 (HNX: LM7)

KS Xây dựng/ThS QTKD

49 tuổi

0.129 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.129 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Tô Minh Thúy
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Quê quán : Xóm 5, xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Lilama 7 (HNX: LM7)
1997
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1LM7
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1LM7
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ 20/02/2020 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng GĐ - Phụ trách HĐQT CTCP Lilama 7

Từ ngày 28/01/2015 đến nay: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc CTCP Lilama 7

Từ tháng 04/2009 đến ngày 28/01/2015: Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc CTCP Lilama 7

Từ tháng 01/2004 đến tháng 03/2009: Kế toán trưởng CTCP Lilama 7

Từ tháng 10/1998 đến tháng 12/2003: Trưởng phòng kế toán Công ty lắp máy & xây dựng số 7

Từ tháng 01/1997 đến tháng 09/1998: Nhân viên phòng kế toán Công ty lắp máy & xây dựng số 7

Từ 28/04/2020: Chủ tịch HĐQT CTCP Lilama 7.

Đến 31/07/2020: Tổng giám đốc CTCP Lilama 7.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.