TẠ VĂN PHƯƠNG
Tạ Văn Phương

KTT

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (UPCoM: HD8)

ThS Kinh tế

40 tuổi

2.48 tỷ VND

Tài sản cá nhân

2.48 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Tạ Văn Phương
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1KTT
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (UPCoM: HD8)
2011
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HD8
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HD8
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

8/2005 - 3/2006: Nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty Sông Đà 7

+ 4/2006 - 12/2007: Nhân viên phòng Tài chính kế toán Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại TP.HCM

+ 01/2008 - 01/2010: Nhân viên kế toán tại Trung tâm giao dịch Bất động sản phía Nam - thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

+ 01/2010 - 2/2011: Phó phòng kế toán Chi nhánh Sàn giao dịch bất động sản chi nhánh phía Nam thuộc Tập đoàn phát triển nhà và đô thị

+ 02/2011 - 12/2016: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HƯD8

+ 01/2017 - nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và dô thị Thịnh Phát Land; Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.