QUAN MINH TUẤN
Quan Minh Tuấn

59 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Quan Minh Tuấn
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : T.P Hồ Chí Minh
Quê quán : Vĩnh Long
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Tài chính - Kế toán

Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
(Vợ)
NPS
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 03 năm 2006 : Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.