PHẠM QUANG DŨNG
Phạm Quang Dũng

CTHĐQT

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB)

CN Kinh tế/ThS Tài chính

50 tuổi

0.389 tỷ VND

Tài sản cá nhân

5.56 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phạm Quang Dũng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Thanh Hóa
Quê quán : Thanh Hóa
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học Birmingham - Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB)
2014
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VCB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VCB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Đàm Lam Thanh
Đàm Lam Thanh
(Vợ)
VCB
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 : Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Từ ngày 01 tháng 06 năm 2008 đến ngày 01 tháng 11 năm 2014 : Phó Tổng GĐ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Từ tháng 06 năm 2007 đến tháng 05 năm 2008 : Phó Tổng Giám đốc NHNT

Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 05 năm 2007 : Trưởng phòng Quan hệ Ngân hàng Đại lý, NHNTVN

Từ tháng 05 năm 2000 đến tháng 10 năm 2002 : Phó Giám đốc Vinafico Hongkong;

Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 05 năm 2000 : Phó Văn phòng NHNT Trung ương

Từ tháng 08 năm 1998 đến tháng 06 năm 1999 : Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty cho thuê Tài chính NHNTVN

Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 08 năm 1998 : Cán bộ NHNT Trung ương;

Từ tháng 09 năm 1996 đến tháng 09 năm 1997 : Đại học Master tại Anh Quốc;

Từ tháng 08 năm 1994 đến tháng 09 năm 1996 : Cán bộ NHNT Trung ương

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.