PHẠM HỒNG PHÚ
Phạm Hồng Phú

TGĐ/TVHĐQT

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM)

ThS Kinh tế

56 tuổi

3.75 tỷ VND

Tài sản cá nhân

3.79 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phạm Hồng Phú
Năm sinh : 16/10/1966
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Ninh Bình
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM)
1990
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CSM
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CSM
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Phạm Việt Hiếu
Phạm Việt Hiếu
(Em trai)
CSM
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 02 năm 2015 : HĐQT thống nhất bầu ông Phạm Hồng Phú thay thế Ông Bùi Thế Chuyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam

Từ năm 2015 đến nay : Tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc

Từ năm 2011 đến năm 2015 : Tổng giám đốc CTCP CÔng nghiệp Cao su Miền Nam

Từ năm 2008 đến năm 2010 : Phó Tổng Giám đốc CTCP CÔng nghiệp Cao su Miền Nam

Từ năm 2006 đến năm 2008 : Kế toán trưởng CTy CP CÔng nghiệp Cao su Miền Nam

Từ năm 2001 đến năm 2006 : Kế toán trưởng - CÔng ty CÔng nghiệp Cao su Miền Nam

Từ năm 1996 đến năm 2001 : Phó phòng TC - KT CÔng ty CÔng nghiệp Cao su Miền Nam

Từ năm 1990 đến năm 1996 : Nhân viên phòng tài vụ - Cty CÔng nghiệp Cao su Miền Nam

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.