PHẠM ĐỨC KHIÊM
Phạm Đức Khiêm

GĐ/TVHĐQT

CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (UPCoM: TB8)

CN Kế toán/KS Khai thác

55 tuổi

2.86 tỷ VND

Tài sản cá nhân

2.86 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Phạm Đức Khiêm
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Xã Xuân Canh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Khai thác mỏ

Cử nhân Kế toán

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1GĐ/TVHĐQT
CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (UPCoM: TB8)
2005
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TB8
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TB8
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
(Con gái)
TB8
******
******
Phạm Thị Yến
Phạm Thị Yến
(Em gái)
TB8
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ T4/1992 đến T12/1993: Nhân viên kế toán Xí nghiệp Vật tư Vận tải và Chế biến Than

Từ T1/1994 đến T12/2004: Quản đốc Xưởng II Xưởng SX lưới thép Xí nghiệp Vật tư Vận tải và Chế biến Than

Từ T1/2005 đến T12/2006: Trưởng phòng Kinh doanh tiêu thụ CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

Từ T1/2007 đến T12/2007: Chuyên viên Phòng Kinh doanh tiêu thụ CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

Từ T1/2008 đến T6/2009: Trưởng phòng Kinh doanh tiêu thụ CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

Từ T7/2009 đến T5/2010: Phó Giám đốc Chi nhánh CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

Từ T6/2010 đến T4/2011: Giám đốc Chi nhánh CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

Từ T5/2011 đến T9/2014: Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

Từ T10/2014 đến T3/2016: Phó Giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

Từ T4/2016 đến nay: Giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

Từ T3/2015 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị VVMI

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.