OLIVER SCHWARZHAUPT
Oliver Schwarzhaupt

56 years old

VND 0

Personal assets

VND 0

Personal assets and related persons

Personal information
Full name : Oliver Schwarzhaupt
Year of birth
 : ******
ID card
 : ******
Birthplace : 
Domicile address : 
Address
 : ******
Professional qualifications

Đại học Justus Liebig - Thạc sỹ Kinh tế

Positions
#PositionsCompanySince
Shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1PGB
******
***
******
2MSB
******
***
******
SUM
******
Representative shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1PGB
******
******
******
2MSB
******
******
******
SUM
******
Experiences

Ông Oliver Schwarzhaupt đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý rủi ro. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức uy tín trên thế giới như: Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro (Al Khalij Bank), Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro (Emirates NBD Group), Giám đốc Đánh giá Tiêu chuẩn (Commerzbank AG), Giám Đốc Quản lý Rủi ro Tín dụng (DZ Bank). Ông Oliver đã đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Khối Quản lý rủi ro tại MSB từ năm 2011 – 2012 và ộng chính thức quay trở lại MSB tháng 8/2019 trên cương vị Phó Tổng giám đốc - Giám đốc khối Quản lý Rủi ro.

Trading
StockReg. volumeExe. volumeReg. dateExe. dateVolumeRate (%)

Value = Volume x Latest matched price.

Stockcode hold by the related organization

Number of share hold by the related organization

Value = Volume x Latest closed price.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.