NGUYỄN VŨ HẢI
Nguyễn Vũ Hải

47 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

5.69 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Vũ Hải
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Đà Nẵng
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kinh tế

Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Thị Thanh Lương
Nguyễn Thị Thanh Lương
(Vợ)
SJE
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ ngày 27 tháng 04 năm 2012 đến ngày 22 tháng 06 năm 2019 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sông Đà 11
- Tháng 9/1999 - 3/2000: Phòng KTKT Công ty Xây lắp Năng lượng
- Tháng 3/2000 - 08/2003: Ban điều hành DA Nước 4 tỉnh TCT Sông Đà
- Tháng 08/2003 - 10/2004: Phòng KTKH Công ty Sông Đà 11
- Tháng 10/2004 - 5/2007: Phó ban KTKH Xí nghiệp Sông Đà 11.2 – Công ty cổ phần Sông Đà 11.
- Tháng 5/2007 – 8/2008: Trưởng ban KTKH Xí nghiệp Sông Đà 11.2 – Công ty cổ phần Sông Đà 11.
- Tháng 8/2008 - 06/2010: Phó Giám đốc KTKH Xí nghiệp Sông Đà 11.2 – Thăng Long - Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long.
- Tháng 06/2010 - đến nay: Phó giám đốc Chi nhánh Sông Đà 11.9 – Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.