NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

47 tuổi

1.34 tỷ VND

Tài sản cá nhân

1.42 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : T.P Hồ Chí Minh
Quê quán : T.P Hồ Chí Minh
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TDH
******
***
******
2PPI
******
***
******
3FDC
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PPI
******
******
******
2TDH
******
******
******
3FDC
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Văn Huây
Nguyễn Văn Huây
(Cha)
TDH
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 06 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ tháng 06 năm 2015 : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ ngày 22 tháng 04 năm 2019 đến ngày 04 tháng 03 năm 2021 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 19 tháng 04 năm 2018 đến ngày 22 tháng 04 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 22 tháng 02 năm 2016 đến ngày 19 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Từ năm 2011 đến tháng 05 năm 2015 : Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ tháng 06 năm 2010 đến tháng 05 năm 2015 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ năm 2005 đến tháng 05 năm 2010 : Giám đốc kinh doanh tiếp thị - Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Từ năm 1995 đến năm 2005 : Học và làm việc tại Sydney - Australia

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.