NGUYỄN VĂN TUẤN
Nguyễn Văn Tuấn

CTHĐQT

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC)

N/a

39 tuổi

3,125.16 tỷ VND

Tài sản cá nhân

3,548.48 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Văn Tuấn
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Thanh Liêm, Hà Nam
Quê quán : Hà Nam
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân Luật Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC)
N/A
2TGĐ/TVHĐQT
CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX)
2016
3CTHĐQT
CTCP Điện lực Gelex (UPCoM: GEE)
N/A
4CTHĐQT
CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV)
2016
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1GEX
******
***
******
2CAV
******
***
******
3VGC
******
***
******
4GEE
******
***
******
5THI
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VGC
******
******
******
2GEE
******
******
******
3CAV
******
******
******
4THI
******
******
******
5GEX
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Đào Thị Lơ
Đào Thị Lơ
(Mẹ)
GEX
******
******
Nguyễn Thị Tuyết
Nguyễn Thị Tuyết
(Chị gái)
VIX
******
******
Dương Thị Hồng Hạnh
Dương Thị Hồng Hạnh
(Vợ)
GEX
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 01/2018 – Nay: Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam.

- Từ 01/2018 – 8/2020: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam.

- Từ 09/2016 - 01/2018: Thành viên thường trực Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam.

- Từ 06/2019 - Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP.

- Từ 05/2017 - Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam.

- Từ 04/2019 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Điện.

- Từ 12/2016 - Nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX.

- Từ 07/2017 - Nay: Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH S.A.S – CTAMAD.

- Từ 01/2020 - Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Điện GELEX.

- Từ 04/2018 - 12/2019: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX.

- Từ 04/2016 - 04/2019 : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam.

- Từ 03/2016 - 04/2019 : Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam.

- Từ 09/2016 - 04/2018 : Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện.

- Từ 2013 - 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng Fecon.

- Từ 07/08/2014 đến 23/05/2016: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán IB.

- Từ 08/07/2015: Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ IB.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.