NGUYỄN VĂN TUẤN
Nguyễn Văn Tuấn

62 tuổi

4.98 tỷ VND

Tài sản cá nhân

5.28 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Văn Tuấn
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hưng Yên
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư Hệ thống điện

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1L14
******
***
******
2PPC
******
***
******
3BSA
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BSA
******
******
******
2PPC
******
******
******
3L14
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Đinh Thị Thảo
Đinh Thị Thảo
(Vợ)
PPC
******
******
Đào Thị Tuyết Chinh
Đào Thị Tuyết Chinh
(Vợ)
PPC
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 07 năm 2015 : Phó TGĐ Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại;

Giám đốc Ban quản lý dự án cải tạo nâng cấp thiết bị dây chuyền 1

Từ tháng 07 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt diện Phả Lại

- Từ 10/1982 -03/1999: Kỹ thuật viên vận hành lò nhà máy điện Phả Lại

- Từ 04/1999 - 04/2000: Kỹ thuật viên tổ CBSX Ban QLDA Phả lại

- Từ 05/2000 -03/2003: Phó quản đốc PX vận hành nhà máy điện Phả Lại.

- Từ 04/2003 - 05/2005: Quản đốc PX vận hành 2 nhà máy nhiệt điện Phả Lại

- Từ 05/2005 - 08/2010: Quản đốc PX Vận hành 2 CTCP Nhiệt điện Phả Lại.

- Từ 09/2010 -06/2015: Trưởng phòng Tổ chức lao động CTCP Nhiệt điện Phả Lại.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.