NGUYỄN VĂN HỒNG
Nguyễn Văn Hồng

59 tuổi

3.61 tỷ VND

Tài sản cá nhân

3.61 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Văn Hồng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Điện tử

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TID
******
***
******
2TIP
******
***
******
3BAX
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TIP
******
******
******
2BAX
******
******
******
3TID
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Minh Trung
Nguyễn Minh Trung
(Con trai)
BAX
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 1981 - 1990: Giáo viên Trường TH Lương Thực 3 Vĩnh Long.
- Từ 1987 – 1993: Nhân viên Công ty Donavik
- Từ 1993 – 1997: Nhân viên Công ty Tín Nghĩa
- Từ 1997 – 2001: Từ Phụ trách Phòng Kinh doanh Công ty Tín Nghĩa
- Từ 2001 – 2003: Giám đốc Nhà máy chế biến nông sản Tín Nghĩa.
- Từ 2003 – 2008: Giám đốc Nhà máy gạch ngói Tín Nghĩa.
- Từ 08/2008 – 04/2011: Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Tín Nghĩa.
- Từ 05/2013 – 08/2014: Phó GĐ Công ty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch 3, nay là BQL các KCN Tín Nghĩa.
- Từ 09/2014 – 12/2015: Giám đốc Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa.
- Từ 01/2016: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Từ 03/04/2021: Thành viên HĐQT CTCP Thống Nhất
- Từ 24/04/2019: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Từ 03/05/2018 - 26/04/2021: Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước Nhơn Trạch.
- Từ 30/06/2018 - 15/12/2020: Phó tổng giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa .
- Từ 15/12/2020: Tổng giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Từ 03/04/2021: Thành viên HĐQT CTCP Thống Nhất.
- Từ 29/06/2021: Thành viên HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Từ 12/07/2021: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thống Nhất.
- Từ 03/05/2018 - 26/04/2021: Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước Nhơn Trạch.
- Từ 30/06/2018 - 15/12/2020: Phó tổng giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Từ 15/12/2020 - 24/11/2022: Tổng giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Từ 03/04/2021 - 12/07/2021: Th&ag

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.