Hướng dẫn sử dụng
NGUYỄN VĂN HẢO
Nguyễn Văn Hảo
Phó TGĐ

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB)

ThS Kinh tế/CN Tiếng Anh

52 tuổi

21.94 tỷ VND

Tài sản cá nhân

21.94 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Văn Hảo
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
Phó TGĐ
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB)
2020
2
TGĐ/TVHĐQT
(Miễn nhiệm)
Ngân hàng TMCP Việt Á (UPCoM: VAB)
2015
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HDB
******
***
******
2VAB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HDB
******
******
******
2VAB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ ngày 26 tháng 04 năm 2018 đến ngày 26 tháng 09 năm 2020 : Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á

Từ ngày 08 tháng 07 năm 2017 đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á

Từ ngày 21 tháng 03 năm 2017 đến ngày 08 tháng 07 năm 2017 : Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á

Từ ngày 06 tháng 09 năm 2016 đến ngày 21 tháng 03 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Việt Á

Từ ngày 06 tháng 05 năm 2016 đến ngày 06 tháng 09 năm 2016 : Phó TGĐ Điều hành Ngân hàng TMCP Việt Á

Từ ngày 10 tháng 10 năm 2015 đến ngày 06 tháng 05 năm 2016 : Phó TGĐ Thường trực Ngân hàng TMCP Việt Á

Từ 10/2020: Phó tổng giám đốc HDBank.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.