NGUYỄN VĂN ĐỘ
Nguyễn Văn Độ

Phó TGĐ

CTCP SCI (HNX: S99)

KS Xây dựng/CN Kinh tế

43 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Văn Độ
Năm sinh : 24/11/1979
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó TGĐ
CTCP SCI (HNX: S99)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1S99
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1S99
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ ngày 24 tháng 07 năm 2014 đến ngày 25 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.