NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Nguyễn Trường Sơn

Phó TGĐ

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG)

ThS QTKD

43 tuổi

5.32 tỷ VND

Tài sản cá nhân

5.32 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Trường Sơn
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó TGĐ
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG)
N/A
2CTHĐQT
CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS)
2015
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DXG
******
***
******
2DXS
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DXS
******
******
******
2DXG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 2002 - 2004: Kurabe Industrial Co.,ltd
- Từ 2006 - 2008: Tiger Team Industry Co.,ltd
- Từ 2009 - 2011: LVA Investment JSC
- Từ 2011: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.