NGUYỄN THÙY LINH
Nguyễn Thùy Linh

Trưởng BKS

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB)

Kế Toán Tổng hợp/CN Tin Học/CN QTKD Thương mại

3.69 tỷ VND

Tài sản cá nhân

3.96 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Thùy Linh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học Công nghệ Genetic - Cử nhân Tin học và Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Trưởng BKS
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VIB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VIB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
(Mẹ chồng)
VIB
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Bà Nguyễn Thùy Linh được Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 của VIB bầu làm Trưởng Ban kiểm soát khóa VIII (2019-2023). Trước đó, bà Linh đã từng có nhiều năm làm việc và đóng góp cho sự phát triển của VIB qua các vị trí như Giám đốc Quản lý cổ đông kiêm Trợ lý HĐQT; Trợ lý cao cấp Tổng Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông; Phó Giám đốc Phòng Dịch vụ Nhân sự kiêm Giám đốc Bộ phận Quan hệ lao động, Phòng Dịch vụ Nhân sự.

Bà Nguyễn Thùy Linh tốt nghiệp Cử nhân Tin học và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Genetic, Singapore. Bà Linh cũng tham gia các khóa học chuyên ngành như Chứng chỉ Kế toán tổng hợp, Đại học Kinh tế Quốc dân và Chứng chỉ Kỹ năng Đánh giá tín dụng của Omega Performance Corporation.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.