NGUYỄN THỊ TUYẾT
Nguyễn Thị Tuyết

TGĐ/Phó CTHĐQT

CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX)

ThS Tài chính Ngân hàng

41 tuổi

187.53 tỷ VND

Tài sản cá nhân

4,141.95 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Thị Tuyết
Năm sinh : 06/10/1981
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nam
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/Phó CTHĐQT
CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX)
2016
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VIX
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VIX
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
(Em trai)
GEX
******
******
Đào Thị Lơ
Đào Thị Lơ
(Mẹ)
GEX
******
******
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
(Em trai)
CAV
******
******
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
(Em trai)
THI
******
******
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
(Em trai)
VGC
******
******
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
(Em trai)
GEE
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

T9/2003-2009 Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên thành phố Móng Cái – Quảng Ninh (Phó phòng Tài chính - Kế toán)

2010-T7/2013: Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên thành phố Móng Cái – Quảng Ninh (Nay là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thành phố Móng C&a

T7/2014 -24/05/2016: Công ty cổ phần chứng khoán IB (Phó Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Hành chính nhân sự)

25/05/2016 -16/10/2016: Công ty cổ phần chứng khoán IB (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Hành chính nhân sự)

17/10/2016 - 04/07/2017: Công ty cổ phần chứng khoán IB (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc)

05/07/2017 - 28/09/2017: Công ty cổ phần chứng khoán IB (Chủ tịch Hội đồng quản trị )

29/09/2017 - 04/08/2020: Công ty cổ phần chứng khoán IB (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc)

05/08/2020 đến nay: Công ty cổ phần chứng khoán VIX )Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc)

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.