NGUYEN THI HONG NHUNG
Nguyễn Thị Hồng Nhung

51 years old

VND 0

Personal assets

VND 0

Personal assets and related persons

Personal information
Full name : Nguyễn Thị Hồng Nhung
Year of birth
 : ******
ID card
 : ******
Birthplace : 
Domicile address : Phương Trung. Thanh Oai, Hà Nội
Address
 : ******
Professional qualifications
  • Cử nhân Kinh tế
Positions
#PositionsCompanySince
Shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1CMG
******
***
******
SUM
******
Representative shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1CMG
******
******
******
SUM
******
Experiences

- Từ 1995-1999: Nhân viên kế toán tại Agribank chi nhánh Từ Liêm
- Từ 1999-2004: Trường phòng Kế toán ngân quỹ tại Agribank Tây Hồ - Hà Nội
- Từ 2004-2006: Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ tại Agribank chi nhánh Hồng Hà
- Từ 2006-3/2021: Cán bộ Ban Tài chính Kế toán tại Trụ sở chính Agribank
- Từ 3/2021 – Nay: Phó trường Ban Đầu tư tại Trụ sở chính Agribank
- Từ 21/7/2021 – Nay: Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trading
StockReg. volumeExe. volumeReg. dateExe. dateVolumeRate (%)

Value = Volume x Latest matched price.

Stockcode hold by the related organization

Number of share hold by the related organization

Value = Volume x Latest closed price.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.