NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Nguyễn Thị Hồng Nhung

51 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Phương Trung. Thanh Oai, Hà Nội
Địa chỉ
 : ******
Trình độ
  • Cử nhân Kinh tế
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CMG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CMG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 1995-1999: Nhân viên kế toán tại Agribank chi nhánh Từ Liêm
- Từ 1999-2004: Trường phòng Kế toán ngân quỹ tại Agribank Tây Hồ - Hà Nội
- Từ 2004-2006: Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ tại Agribank chi nhánh Hồng Hà
- Từ 2006-3/2021: Cán bộ Ban Tài chính Kế toán tại Trụ sở chính Agribank
- Từ 3/2021 – Nay: Phó trường Ban Đầu tư tại Trụ sở chính Agribank
- Từ 21/7/2021 – Nay: Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.