NGUYỄN THỊ HOA
Nguyễn Thị Hoa

Thành viên BKS

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4)

CN Kinh tế XD

35 tuổi

0.429 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.899 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Thị Hoa
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Quê quán : Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Thành viên BKS
CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HU4
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HU4
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Văn Huyên
Nguyễn Văn Huyên
(Chồng )
HU4
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ 31/05/2013: Thành viên ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.