NGUYỄN THỊ DIỆU
Nguyễn Thị Diệu

Thành viên BKS

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC)

Đại học

42 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Thị Diệu
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Bình Dương
Quê quán : xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dưong
Địa chỉ
 : ******
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Thành viên BKS
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NTC
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NTC
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.