NGUYỄN THANH TÙNG
Nguyễn Thanh Tùng

TGĐ/TVHĐQT

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB)

CN Kinh tế/Thạc sỹ Kinh tế

49 tuổi

1.17 tỷ VND

Tài sản cá nhân

1.17 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Thanh Tùng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : Hà Nội
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học ngoại thương ngành kinh tế ngoại thương và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ ngành Tiếng Anh

Thạc sỹ kinh tế Đại học Tổng hợp Paris Dauphine/ESCP

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB)
2021
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VCB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VCB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ đầu năm 2008, làm Chánh văn phòng Vietcombank

Từ năm 2013, làm Phó giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch Vietcombank. Sau đó, ông lần lượt giữ cương vị Quyền giám đốc, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Hồ, Giám đốc Ban khách hàng doanh nghiệp trụ sở chính, Giám đốc khối bán buôn khiêm Giám đốc ban khách hàng doanh nghiệp Trụ sở chính

Từ 01/04/2019: Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Từ 30/01/2023: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Từ 30/01/2023: Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.