Hướng dẫn sử dụng
NGUYỄN THANH PHONG
Nguyễn Thanh Phong
TVHĐQT

CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương (HOSE: BWE)

ĐH Hàng Hải

52 tuổi

85.40 tỷ VND

Tài sản cá nhân

85.40 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Thanh Phong
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : An Giang
Quê quán : An Giang
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Chế biến thủy sản

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
TVHĐQT
CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương (HOSE: BWE)
2016
2
TVHĐQT
CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM)
2013
3
TVHĐQT
CTCP Cấp nước Chợ Lớn (HOSE: CLW)
4
TVHĐQT
CTCP Cấp nước Trung An (UPCoM: TAW)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BWE
******
***
******
2TAW
******
***
******
3TDM
******
***
******
4CLW
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TDM
******
******
******
2TAW
******
******
******
3CLW
******
******
******
4BWE
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo
Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo
(Vợ)
CLW
******
******
TỔNG CỘNG
******
Biểu đồ mối quan hệ.
Số người:
Tổng tài sản chứng khoán:
  • Nguyễn Thanh Phong
    Chức vụ: TVHĐQT
    CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương - Biwase - (HOSE: BWE)
1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
5 cấp
Lược bỏ MQH
Thông tin
PHẠM NHẬT VƯỢNG
56 tuổi
TVHĐQT
CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tài sản cá nhân
31,314.73 tỷ VND
Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.