Hướng dẫn sử dụng
NGUYỄN PHÚC ANH
Nguyễn Phúc Anh
TVHĐQT

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (HNX: PRE)

N/a

29 tuổi

162.26 tỷ VND

Tài sản cá nhân

271.59 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Phúc Anh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
TVHĐQT
Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (HNX: PRE)
N/A
2
CTHĐQT
CTCP Đầu tư PV2 (HNX: PV2)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PRE
******
***
******
2PV2
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PRE
******
******
******
2PV2
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Hà Thu
Nguyễn Hà Thu
(Em gái)
PRE
******
******
Chu Minh Châu
Chu Minh Châu
(Mẹ)
PV2
******
******
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
(Cha)
PVI
******
******
Phan Trịnh Quốc Kiên
Phan Trịnh Quốc Kiên
(Em rể)
PRE
******
******
Phan Trịnh Quốc Kiên
Phan Trịnh Quốc Kiên
(Em rể)
PV2
******
******
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
(Cha)
PRE
******
******
TỔNG CỘNG
******
Biểu đồ mối quan hệ.
Số người:
Tổng tài sản chứng khoán:
  • Nguyễn Phúc Anh
    Chức vụ: TVHĐQT
    Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội - Hanoi Re - (HNX: PRE)
1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
5 cấp
Lược bỏ MQH
Thông tin
PHẠM NHẬT VƯỢNG
56 tuổi
TVHĐQT
CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tài sản cá nhân
31,314.73 tỷ VND
Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.