NGUYỄN NHƯ SO
Nguyễn Như So

CTHĐQT

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC)

ThS QTKD

66 tuổi

999.91 tỷ VND

Tài sản cá nhân

1,131.19 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Như So
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Bắc Ninh
Quê quán : Bắc Ninh
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC)
1996
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DBC
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DBC
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Thị Tân Hoà
Nguyễn Thị Tân Hoà
(Con gái)
DBC
******
******
Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
(Con gái)
DBC
******
******
Nguyễn Hà Chi
Nguyễn Hà Chi
(Con gái)
DBC
******
******
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
(Em gái)
API
******
******
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
(Em gái)
APS
******
******
Nguyễn Văn Chuyện
Nguyễn Văn Chuyện
(Em trai)
DBC
******
******
Nguyễn Văn Khương
Nguyễn Văn Khương
(Em trai)
DBC
******
******
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
(Em gái)
IDJ
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Đến ngày 18 tháng 05 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Từ tháng 04 năm 1996 đến tháng 12 năm 2004 : Giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

Từ tháng 11 năm 1988 đến tháng 03 năm 1996 : Phó giám đốc Công ty Vật tư Hà Bắc

Từ tháng 10 năm 1974 đến tháng 10 năm 1988 : Bộ đội sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

01/2005 - 05/2008: Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc công ty CP Nông sản Bắc

Ninh

- 05/2008 - 03/2011: Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc công ty CP Dabaco Việt Nam

- 03/2011- nay: Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt

Nam

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.