NGUYEN NGOC QUYNH NHU
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Chairman of BOD/Member of the Audit Committee

VRC Real Estate and Investment JSC (HOSE: VRC)

Master of Business Administration

37 years old

VND 0

Personal assets

VND 0

Personal assets and related persons

Personal information
Full name : Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
Year of birth
 : ******
ID card
 : ******
Birthplace : Đà Lạt – Lâm Đồng
Domicile address : 
Address
 : ******
Professional qualifications

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Positions
#PositionsCompanySince
1Chairman of BOD/Member of the Audit Committee
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)
2016
Shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1VRC
******
***
******
SUM
******
Representative shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1VRC
******
******
******
SUM
******
Experiences

Từ ngày 03 tháng 04 năm 2017 : TGĐ Công ty CP BĐS & Đầu tư VRC

Từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS & Đầu tư VRC

Từ ngày 03 tháng 04 năm 2017 đến ngày 29 tháng 05 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Từ năm 2016 đến tháng 05 năm 2017 : TV HĐQT Công ty CP Điện Gia Lai

Trading
StockReg. volumeExe. volumeReg. dateExe. dateVolumeRate (%)

Value = Volume x Latest matched price.

Stockcode hold by the related organization

Number of share hold by the related organization

Value = Volume x Latest closed price.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.