NGUYỄN NGỌC NAM
Nguyễn Ngọc Nam

59 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Ngọc Nam
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Tiền Giang
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

Từ ngày 11 tháng 09 năm 2018 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.