NGUYỄN NGỌC BẢNG
Nguyễn Ngọc Bảng

TGĐ/TVHĐQT

CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (UPCoM: PVA)

N/a

52 tuổi

16,000 VND

Tài sản cá nhân

16,000 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Ngọc Bảng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : xã Diễn Lộc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (UPCoM: PVA)
2005
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PVA
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PVA
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 11/1995 - 8/2003: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng số 1 Nghệ An

- Từ tháng 9/2003 - 2/2004: Phó ban dự án - Công ty xây dựng số 1 Nghệ An

- Từ tháng 3/2004 - 3/2005: Phụ trách Phòng tổ chức hành chính - Công ty xây dựng số 1 Nghệ An

- Từ tháng 4/2005 - 8/2006: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng đấu thầu và dự án - Công ty CP xây dựng và đầu tư số 1 Nghệ An.

- Từ tháng 9/2006 - 2/2007: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng đấu thầu và dự án - Công ty CP xây dựng và đầu tư số 1 Nghệ An

- Từ tháng 3/2007 - 6/2007: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty CP xây dựng và đầu tư số 1 Nghệ An

- Từ tháng 7/2007 - 5/2008: Phó tổng giám đốc - Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An

- Từ tháng 6/2008 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.