NGUYỄN MẠNH HÙNG
Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng BKS

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX: VIF)

CN Kế toán

43 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Yên Bái
Quê quán : Xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kế toán

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Trưởng BKS
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX: VIF)
2016
2Trưởng BKS
CTCP Cảng Quảng Ninh (UPCoM: CQN)
2016
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CQN
******
***
******
2VIF
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CQN
******
******
******
2VIF
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

09/2003-06/2007: Kiểm toán viên Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)- Bộ Tài chính

+ 07/2007-07/2014: Phó Trưởng phòng Kiểm toán Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)

+ 08/2014-12/2015: Phó Trưởng phòng (phụ trách) Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco

+ 01/2016-Nay: Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ Công ty CP Tập đoàn T&T

+ 05/2016-Nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP TMDV Tràng Thi

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.