NGUYỄN MAI LONG
Nguyễn Mai Long

43 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Mai Long
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Thanh Hóa
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Tiến sỹ Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TGG
******
***
******
2SMT
******
***
******
3LDP
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TGG
******
******
******
2SMT
******
******
******
3LDP
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 2005 đến 2006: Cán bộ Bộ Công thương

- Từ 2006 đến 2008: Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long, Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam. Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

- Từ 2008 đến 2020: 

+ Phó Chánh Văn Phòng

+ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

+ Giám đốc Trung tâm Tài chính Tiêu dùng

+ Giám đốc Trung tâm Fintech

 + CEO Easy Credit (thương hiệu tài chính tiêu dùng của EVNFinance)

- Từ 2020 đến nay:

+ Tổng giám đốc công ty cổ phần ABC Toàn Cầu 

+ Chuyên gia Tư vấn quốc gia của tập đoàn Oriente Hồng Kông

- Từ T10/2021 đến nay:

+ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings 

+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sametel

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.