Hướng dẫn sử dụng
NGUYỄN LÊ HÙNG
Nguyễn Lê Hùng
TVHĐQT

CTCP Damsan (HOSE: ADS)

KS Xây dựng

51 tuổi

36.43 tỷ VND

Tài sản cá nhân

36.43 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Lê Hùng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học Xây dựng - Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
TVHĐQT
CTCP Damsan (HOSE: ADS)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ADS
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ADS
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ năm 1995: Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Minh Trí

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.