Hướng dẫn sử dụng
NGUYỄN KHẮC NGUYỆN
Nguyễn Khắc Nguyện
Phó TGĐ

Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)

ThS Kinh doanh quốc tế

5.95 tỷ VND

Tài sản cá nhân

5.95 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Khắc Nguyện
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
Phó TGĐ
Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)
2022
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ACB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1ACB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 2006: Ngân hàng TMCP Á Châu

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.