NGUYEN HUNG
Nguyễn Hưng

CEO

Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (HOSE: TPB)

MBA

57 years old

VND 18.99Bn

Personal assets

VND 18.99Bn

Personal assets and related persons

Personal information
Full name : Nguyễn Hưng
Year of birth
 : ******
ID card
 : ******
Birthplace : 
Domicile address : 
Address
 : ******
Professional qualifications

Đại học Northcentral - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp

Positions
#PositionsCompanySince
1CEO
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB)
2009
Shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1TPB
******
***
******
SUM
******
Representative shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1TPB
******
******
******
SUM
******
Experiences

- Từ ngày 22 tháng 04 năm 2009 đến ngày 07 tháng 04 năm 2012: Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Từ năm 2003 đến năm 2009: Giám đốc Chi nhánh Techcombank Đống Đa (nay là Đông Đô)
- Từ năm 2001 đến năm 2003: Phó Giám đốc Chi nhánh Techcombank Thăng Long
- Từ năm 2000 đến năm 2001: CVP HO Techcombank
- Từ năm 1996 đến năm 1999: Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Trading
StockReg. volumeExe. volumeReg. dateExe. dateVolumeRate (%)

Value = Volume x Latest matched price.

Stockcode hold by the related organization

Number of share hold by the related organization

Value = Volume x Latest closed price.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.