NGUYỄN HƯNG
Nguyễn Hưng

TGĐ

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB)

MBA

57 tuổi

20.91 tỷ VND

Tài sản cá nhân

20.91 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Hưng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học Northcentral - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB)
2009
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TPB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TPB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ ngày 22 tháng 04 năm 2009 đến ngày 07 tháng 04 năm 2012: Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- Từ năm 2003 đến năm 2009: Giám đốc Chi nhánh Techcombank Đống Đa (nay là Đông Đô)
- Từ năm 2001 đến năm 2003: Phó Giám đốc Chi nhánh Techcombank Thăng Long
- Từ năm 2000 đến năm 2001: CVP HO Techcombank
- Từ năm 1996 đến năm 1999: Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.