NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Nguyễn Hoàng Dũng

CTHĐQT/GĐ

CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI)

N/a

47 tuổi

42.99 tỷ VND

Tài sản cá nhân

76.79 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Hoàng Dũng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : TP Hải Phòng
Quê quán : Thủy Nguyên - Hải Phòng
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học Kinh tế hàng hải

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT/GĐ
CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI)
2015
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1SFI
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1SFI
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
(Anh ruột)
SFI
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ năm 2013 : Giám đốc LOG Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI

Từ năm 2001 đến năm 2013 : Trưởng phòng Khách hàng Công ty APLL Việt Nam

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.