NGUYỄN HOA CƯƠNG
Nguyễn Hoa Cương

CTHĐQT

CTCP K.I.P Việt Nam (UPCoM: KIP)

62 tuổi

303.40 tỷ VND

Tài sản cá nhân

312.81 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Hoa Cương
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Hà Nội
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư Chế tạo máy

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
2CTHĐQT
CTCP K.I.P Việt Nam (UPCoM: KIP)
2017
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1GEX
******
***
******
2KIP
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1KIP
******
******
******
2GEX
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Bạch Tuyết
Nguyễn Bạch Tuyết
(Vợ)
HEM
******
******
Nguyễn Bích Hà
Nguyễn Bích Hà
(Con gái)
GEX
******
******
Nguyễn Thị Xuân Thanh
Nguyễn Thị Xuân Thanh
(Chị gái)
GEX
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 8/2020 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam.

- Từ 01/2018 – 8/2020: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam.

- Từ 06/2020 – Nay: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH SAS-CTAMAD.

- Từ 10/2017 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KIP Việt Nam.

- Từ 11/2019 – Nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KIP Việt Nam.

- Từ 2007 – 07/2017: Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH SAS-CTAMAD.

- Từ 07/2010 – 01/2018: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam.

- Từ 2011 - 09/2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

- Từ 2014 - 2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dây đồng Việt Nam.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.