NGUYỄN ĐỨC QUÂN
Nguyễn Đức Quân

40 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Đức Quân
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kinh tế

Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Lê Thị Kim Khánh
Lê Thị Kim Khánh
(Mẹ vợ)
APS
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 2007-2008: Nhân viên Công ty cổ phần Ngoại hối Kim Thiên
- Từ 2008-2009: Nhân viên Công ty cổ phần Vàng Hà Nội
- Từ 2009-2012: Nhân viên phòng Dịch vụ Chứng khoán Công ty
cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Từ 2012-2014: Phó phòng Dịch vụ Chứng khoán Công ty cổ phần
Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Từ 2014-2019: Trưởng phòng Tư vấn Tái chính Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Từ 2020: Giám đốc khối Kinh doanh Chứng khoán Công
ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Từ 2016: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. 
- Từ 2021: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.