NGUYỄN ĐỖ LĂNG
Nguyễn Đỗ Lăng

TVHĐQT

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ)

Thạc sỹ Kinh tế

49 tuổi

190.65 tỷ VND

Tài sản cá nhân

190.65 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Đỗ Lăng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : Bắc Ninh
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học Trento - Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ)
2Phó CTHĐQT
CTCP Tập đoàn COTANA (HNX: CSC)
N/A
4TVHĐQT
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)
2006
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1API
******
***
******
2APS
******
***
******
3IDJ
******
***
******
4CSC
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CSC
******
******
******
2IDJ
******
******
******
3API
******
******
******
4APS
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Huỳnh Thị Mai Dung
Huỳnh Thị Mai Dung
(Vợ)
API
******
******
Nguyễn Thị Bổn
Nguyễn Thị Bổn
(Mẹ vợ)
API
******
******
Huỳnh Tiến Dũng
Huỳnh Tiến Dũng
(Anh vợ)
API
******
******
Nguyễn Tiến Lộc
Nguyễn Tiến Lộc
(Cha)
API
******
******
Đặng Thanh Tú
Đặng Thanh Tú
(Em dâu)
API
******
******
Nguyễn Đỗ Đức Lâm
Nguyễn Đỗ Đức Lâm
(Con trai)
API
******
******
Đặng Thanh Tú
Đặng Thanh Tú
(Em dâu)
API
******
******
Nguyễn Đỗ Hoàng Lan
Nguyễn Đỗ Hoàng Lan
(Con gái)
API
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 1998-2000: Giám đốc điều hành Prometeo - Italia
- Từ 2000-2006: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH tư vấn quốc
tế Cát Tường- CIC
- Từ 2006-06/2020: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng
khoán Châu Á Thái Bình Dương; Chủ tịch HĐQT Công ty
cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
- Từ 06/2020: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư
Châu Á - Thái Bình Dương; Thành viên HĐQT Công ty cổ
phần Đầu tư IDJ Việt Nam; Thành viên HĐQT Công  ty cổ
phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.