NGUYỄN ĐÌNH TÙNG
Nguyễn Đình Tùng

TGĐ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB)

ThS QTKD

51 tuổi

8.37 tỷ VND

Tài sản cá nhân

8.37 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Đình Tùng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hải Phòng
Quê quán : Hải Phòng
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học Maastrict - MBA

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB)
2012
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1OCB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1OCB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 08/2012 : Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Từ 05/2012 đến 08/2012: Quyền Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Từ 04/2012 đến 05/2012: Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Từ 05/2009 đến 04/2012: Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Kinh doanh – Ngân hàng TMCP Hàng Hải
- Từ 11/2008 đến 04/2009: Giám đốc Quốc gia - Ngân hàng ING Private Banking, Singapore
- Từ 01/2006 đến 06/2008: Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Khối Khách hàng doanh nghiệp – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
- Từ 04/2002 đến 01/2006: Giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Giám đốc Vùng Miền Nam – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
- Từ 11/1992 đến 04/2002: Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.