NGUYEN BACH DIEP
Nguyễn Bạch Điệp

Chairman of BOD

FPT Digital Retail Joint Stock Company (HOSE: FRT)

Bachelor of Business Administration

51 years old

VND 37.06Bn

Personal assets

VND 37.12Bn

Personal assets and related persons

Personal information
Full name : Nguyễn Bạch Điệp
Year of birth
 : ******
ID card
 : ******
Birthplace : Hải Phòng
Domicile address : 
Address
 : ******
Professional qualifications

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Positions
#PositionsCompanySince
1Chairman of BOD
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT)
2012
Shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1FRT
******
***
******
SUM
******
Representative shares owned
#StockVolumeRateValue (Mil.VND)
1FRT
******
******
******
SUM
******
Personal related parties
NameStockVolumeValue (Mil.VND)
Nguyễn Bạch Dương
Nguyễn Bạch Dương
(Sister)
FRT
******
******
SUM
******
Experiences

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 07 tháng 03 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Từ 1998 - 2001: Trợ lý Giám đốc Kinh doanh bán lẻ - Công ty phát triển đầu tư Công nghệ FPT
- Từ 2001 - 2003: Phó Giám đốc - Business Unit
- Từ 2003 - 2008: Phó Tổng giám đốc - FPT Mobile
- Từ 10/2008 - 2009: Tổng giám đốc - Công ty điện thoại Ivoice
- Từ 2009 - 2011: Tổng Giám đốc - FPT Telecom miền Nam
- Từ 2011 - 2012: Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Bán lẻ FPT
- Từ 2012: Tổng Giám đốc - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật Số FPT
- Từ 01/01/2017: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bán lẻ Kỹ thuật Số FPT

Trading
StockReg. volumeExe. volumeReg. dateExe. dateVolumeRate (%)

Value = Volume x Latest matched price.

Stockcode hold by the related organization

Number of share hold by the related organization

Value = Volume x Latest closed price.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.