NGUYỄN BẠCH ĐIỆP
Nguyễn Bạch Điệp

CTHĐQT

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT)

CN QTKD

51 tuổi

38.18 tỷ VND

Tài sản cá nhân

38.24 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Bạch Điệp
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hải Phòng
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT)
2012
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1FRT
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1FRT
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Bạch Dương
Nguyễn Bạch Dương
(Chị gái)
FRT
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 07 tháng 03 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Từ 1998 - 2001: Trợ lý Giám đốc Kinh doanh bán lẻ - Công ty phát triển đầu tư Công nghệ FPT
- Từ 2001 - 2003: Phó Giám đốc - Business Unit
- Từ 2003 - 2008: Phó Tổng giám đốc - FPT Mobile
- Từ 10/2008 - 2009: Tổng giám đốc - Công ty điện thoại Ivoice
- Từ 2009 - 2011: Tổng Giám đốc - FPT Telecom miền Nam
- Từ 2011 - 2012: Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Bán lẻ FPT
- Từ 2012: Tổng Giám đốc - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật Số FPT
- Từ 01/01/2017: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bán lẻ Kỹ thuật Số FPT

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.